TESTER


Analys av blodprovsresultat

Hälsoanalyser av den typ som Werlabs erbjuder syftar till att ge individen information om sin hälsa för att upptäcka livsstilssjukdomar i ett tidigt skede, som kan följas upp med bl a hälsofrämjande åtgärder.

Du beställer och betalar testet själv. Proverna tar du (oftast) på närmsta vårdcentral.

 

Med provsvaren från Werlabs får du en utförlig läkarkommentar. Vill du ytterligare hjälp att analysera dina testresultat, ur ett funktionsmedicinskt perspektiv, så kan jag hjälpa dig med det.

Pris: 800 kr

Maila Samantha@halsasomval.se för bokning av tid.