FUNKTIONSMEDICIN

 

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till ohälsa och kroniska sjukdomar och symptom.

Funktionsmedicinen är ett förebyggande individualiserat tillvägagångsätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom.
Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet inkl. känslor, gener, arv, miljö, livstilsvanor.
Ett gediget holistiskt människoperspektiv!

FÖR VEM ÄR FUNKTIONSMEICIN?

 

  • För dig inom Metabola syndromet*
  • För dig med IBS- andra mag och tarmbesvär
  • För dig med Hudåkommor
  • För dig med Stress relaterad ohälsa 
  • För dig som vill Hälsooptimera
  • För dig vill Sömnoptimera eller få ordning på din sömn
  • För dig som vill veta din Närings(status

För att kroppen ska må bra och vi ska kunna ha god hälsa behöver vi veta en del om vår insida. Jag rekommenderar verkligen alla att testa sin grundläggande hälsostatus varje år. På så sätt kan du upptäcka saker i tid och jobba förebyggande.

Jag rekommenderar alla mina funktionsmedicinska klienter att ha gjort en ordentlig hälsokontroll via blodprov innan vårt första möte, då denna information är en viktig grund i rådgivningen.
En stor hälsokontroll på ex Werlabs (Du behöver besöka ett provtagningsställe för att kunna ta blodprovet)

Jag kommer även skicka en stor hälsoenkät som ska vara mig tillhanda minst tre dagar innan konsultationstillfället.

Viktigt!

Jag är en funktionsmedicinsk hälsocoach alltså inte läkare, hos mig får man stöd och råd baserat på tester och samtal.
Jag är rådgivare och inte behandlare.
Alla råd är livsstilsrelaterade och kostrelaterade baserat på den anledning du sökt till mig.
Vi arbetar tillsammans, skapar en individanpassad kost och livsstilsplan som är skräddarsydd för dig utifrån djupintervju, hälsoenkät och testresultat.

Vi jobbar metodisk och följer upp dina resultat över den tid det behövs.

Om behov av läkare skulle finnas har jag ett fint samarbete med DR Didar Reimer på True Health Clinic i Lund. https://truehealthclinic.se/

*Metabolt syndrom innefattar minst tre av följande komponenter:
Övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin
minst tre av följande komponenter:
Övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning.